Музеят Ръб: за историята, нейните духове и нейната материя от Живка Валявичарска 2022

Виж повече


Ретроспективната изложба „Музеят Ръб“

Ретроспективната изложба „Музеят Ръб“ отвори врати от 3 септември до 31 октомври 2016 г. в Баня „Старинна" в Пловдив. В обаятелните пространства на някогашната обществена баня от Османско време, която често става домакин на творби от непосредственото съвремие, този път се беше настанил гост от историята, излязъл от складовете, изтърсен от праха и сглобен от парчета, пръснати из целия град и цялата страна. Духът на „Ръб“ се разбуди, оживи се и отново започна да буйства с присъщата си енергия и драма. Заглавието успя да провокира немалко реакции: „Музеят Ръб“?! Що за дързост и безумие? Какво е това самогероизиране и мумифициране? И наистина, не можем да избегнем иронията на жеста в препратката, която заглавието носи – желанието да бъдат превърнати в музейна институция точно тези, които най-успешно деконструираха фиксираните граници и йерархии на изложбеното пространство, дихотомията зрител-художник, предметността на изкуството; тези които най-много се бяха разбунтували срещу институционалните конюнктури, срещу традиционните медии и пространства за изкуство.

И така, отвъд по-спонтанните и повърхностни реакции, изложбата постави множество сериозни въпроси: Дали музеят е най-подходящата форма на ретроспективното преосмисляне на динамичния феномен наречен „група Ръб“? Дали музейното експониране на групата не е един вид неутрализация на най-радикалните елементи на работите им – контекстуалните намеси в публичната среда, акцентът върху процеса, игривите и интерактивни моменти, диалектическата връзка между интервенция и ситуацията място/време, експерименталните и спонтанни елементи в работите им? Как този формат ще улови и представи радикалните интервенции на групата в социалния и политически контекст? Дали, свеждайки ги до изложбени артефакти, ние не парализираме политическата им сила? Какво означава да се музеифицира тази история, която бе един радикален и безмилостно контекстуален ситуационизъм? И разбира се, как да мислим проектите и визиите свързани с „музея за съвременно изкуство“ с постоянното им присъствие на сцената на българското изкуство в последните 30 години след институционалните критики на музеите, разобличени като лостове за власт и легитимност?

Историческа реконструкция на едно обществено-политическо-артистично движение

Веднъж потопим ли се в изложбата, обаче, скептичните въпроси ни напускат и се превръщат в динамично и богато преживяване. “Музеят Ръб” представя сериозна историческа реконструкция на едно обществено-политическо-артистично движение и на процес, който ни пренася с документална конкретност в годините 1989–1994 чрез множество медии – снимки, видео, инсталации, материали от пресата, реконструкции на цели пространства. Именно защото работата на “Ръб” се беше вплела дълбоко в тъканта на политическата и обществена култура на времето, документалните материали от техните акции представляват безценни исторически документи. Междувременно, с разравянето на архивите продължават да изскачат нови материали: лични дневници, които описват срещите на групата, бележки от основаването на галерия „Акрабов“, изложбените протоколи от СБХ в Пловдив, материали от местната преса, снимки, писма. Всички те осветяват събитията поновому и отварят терени за нови прочити. Художниците разказват, че процесът на подготовка на ретроспективата в Баня „Старинна“ – ходенето по следите на изгубените работи, сглобяването на инсталациите от повредени фрагменти, възстановяването на някои творби почти изцяло, подреждането на изложбите в нов пространствен и исторически контекст – повдигат редица проблеми, свързани не само със сложностите около съживяването и преживяването на миналото, но и с неизбежните предизвикателства около колективното пресъздаване на историята. Миналото, по думите на Албена Михайлова, се оказа един вид „пъзел“, в който „фактите се сглобиха по нов начин“.¹ В този смисъл самата експозиция постави началото на едно динамично архивиране, което отвори врати в Баня „Старинна“, но което нито започва, нито завършва там.

Ретроспективната изложба „Музеят Ръб“ беше и един вид артистична акция, която повдигна конкретния въпрос за съдбата на материалното наследство на групата – а то вече се е превърнало в изключително спешен проблем. Много от произведенията са повредени безвъзвратно, други са изчезнали. Тези, които са оцелели, вече близо тридесет години се помещават в изключително неблагоприятни условия, пръснати из целия град в складове, мазета, ателиета, коридори и тавани, съхранявани благодарение на самите художници и на граждани с обществено съзнание и историческо прозрение. Нестандартните размери и материали на произведенията ни сблъскват с особените предизвикателства около консервацията, реставрацията и съхранението на съвременното изкуство. Още колко време тези работи ще оцелеят, още колко ще издържат на условията, на които са подложени – на влага, прах и температурни амплитуди, на многократни премествания из града? Докога това уникално множество от материални артефакти, в които се съдържа историята на града, уловена чрез съвременното изкуство – ще продължава да се крепи на милостта на съдбата и на колективните усилия на загрижените жители? Кога тази изключителна колекция от произведения и архивни материали ще намери постоянен дом, в който да се погрижим като общество за тяхната професионална реставрация, съхранение и експозиция? Кога те ще станат обществено достъпни? Нека си припомним, че през 1995 членове на „Ръб“ окупираха Баня „Старина“ с изложба, отворена за разновидна група участници с искането сградата да се превърне в Център за модерно или съвременно изкуство.² Именно благодарение на тази директна гражданско-артистична намеса, както и на неуморната работа на Сдружение „Изкуство Днес“ и съмишленици, днес Баня „Старинна“ е със статут на обществена сграда, отворена за културни събития в града. В следващите години в Пловдив бяха организирани немалко подобни кампании и акции в (недотам успешните) опити да се спасят обществени пространства и безценни исторически сгради, много от тях паметници на културата (или заслужаващи да бъдат такива). В условията на драстично свити пространства за култура и изкуство в града и страната, на бруталната разруха, разпродажба и унищожение на културното наследство, бездомните творби на „Ръб“, пръснати в подземията на града, отново надигат бунтарски глави. Този път те настояват за постоянен дом на един безценен архив, съхранил паметта на една епоха, както и за повече пространства за обществен живот, култура и изкуство. Документацията, събрана в настоящата монография е един принос към този динамичен проект. Нека тя да послужи като една богата и нееднозначна архивна среда, обществено достъпна и отворена за множество прочити, с надеждата да продължава да се разширява и развива в различни измерения.


¹Разговор с Албена Михайлова, 2018, Базел/Ню Йорк.
²Акцията е организирана по идея на инж. Димитър Костов, съмишленик на група „Ръб“ и театралната група „А’Парт“