Колофон и авторски права

Превод: Неда Генова, Калина Пейчева
Редактор на български: Теодора Добровска
Редактор на английски: Росица Декова
Текстове: Живка Валявичарска, Надя Генова, Албена Михайлова, Емил Миразчиев, Димитър Митовски, Моника Роменска, Венета Маринова, Димитър Келбечев
Фотография: Румен Жеков, Стоян Илиев, Асен Кръстенов, Емил Миразчиев, Галя Йотова, Милан Христев, Надя Генова, Недялко Кръстев
Благодарности: Николай Минчев, Екипът на Читалня 1 на Народна Библиотека Иван Вазов, Пловдив
Статии в периодични издания: Албена Хранова, Александър Секулов, Диана Попова, Димитър Грозданов, Инна Пелева, Людмил Станев, Светла Москова

Правата над текстовете принадлежат на авторите им.

Уеб дизайн и разработка: I-Creativ Studio