Copyrights & Colophon

Translation: Neda Genova, Kalina Peycheva
Copy editor in Bulgarian: Teodora Dobrovska
Copy editor in English: Rositsa Dekova
Text authors: Zhivka Valiavicharska, Nadya Genova, Albena Mihailova, Emil Mirazchiev, Dimitar Mitovski
Photography: Rumen Zhekov, Stoyan Iliev, Asen Krastenov, Emil Mirazchiev, Galya Yotova, Milan Hristev, Nadya Genova, Nedyalko Krastev
Acknowledgments: Nikolay Minchev, Reading room 1 staff of Ivan Vazov Public Library, Plovdiv
Articles in periodicals: Albena Hranova, Alexander Sekulov, Diana Popova, Dimitar Grozdanov, Inna Peleva, Lyudmil Stanev, Svetla Moskova

Text copyrights belong to their authors.

web design and development: I-Creativ Studio