Група РЪБ / Проекти Корен високо в небето акция 1990

Вижте повече

Текст Албена Михайлова – Бенджи Корен високо в небето акция

На 8 май 1990 година пред Балабановата къща в Стария град, „Ръб“ реализира втората си акция в обществено пространство, наречена „Корен високо в небето“. От намаслени траверси е изграден тъмен масив, наподобяващ корен, обърнат с разклоненията си нагоре, привързан с ленти плат широки 70 см с дължина над 50 м. Пипалата на корена се протягат високо към околните сгради и овладяват пространството. Жените от „Ръб“ обработват пръстта около „корена“ с кирки и лопати, рисувайки фини спираловидни бразди. В контраст с тях между концентричните линии са разположени ръбести камъни, чиято функция е и укрепваща. Появява се един характерен елемент, използван и в други инсталации и пърформанси на групата от този период – картонени конуси, с приложение в текстилната индустрия. Конусите, разположени по земята, следват ритмично линиите на спиралата. Идеята на лендарт акцията е идентична с посланието на Биньовия стих. Растежът на живото не може да бъде спрян, както и свободата на духа. Поставена в невъзможни условия, задържаната сила избуява. Дивото, истинското, идващо от недрата, си намира път нагоре.

Струяща вътрешна енергия и интуиция

Жените от „Ръб“, водени от струяща вътрешна енергия и интуиция, „обработват“ стремежа си към разгръщане. С нетипични средства те създават нежно произведение с мощна конструктивистична визия, която превзема. През юни същата година част от материалите използвани в лендарт акцията, както и модифицирани фотографии от процеса, са представени в изложбата „Лабиринт“ в залите на Съюза на българските художници в София. Инсталацията е озаглавена „Обратно“. Участват Албена Михайлова, Емил Миразчиев и Надя Генова.