Група РЪБ / Проекти Голяма светлина Акция 1991

Вижте повече

Текст Надя ГеноваГоляма светлина Акция на група Ръб

Една мисъл, плод на човешкия опит и мъдрост, провокира групата за акция в публично пространство: „Всеки един – малко огънче, всички заедно – голяма светлина“ (еврейска поговорка).


Вижте видео от проекта


Ръбовете избират за място на действието чакалнята на Централна железопътна гара в Пловдив. Място по-оживено и променящо се от всеки градски площад. Рядко и за кратко някой се задържа на едно място. Ръбовете програмират електронно табло, на което тази мисъл се изписва, като между две появявания стои името на групата, часът, датата, месеца и годината на случващото се. Таблото е окачено на стената в чакалнята на гарата. Камерата, която документира акцията, е статична и в нейното поле влизат стената с таблото и хората преминаващи покрай него. Звуковият фон се създава женски глас, който периодично съобщава за пристигащи и заминаващи влакове.

Обединението избухва в общ творчески подем

Ръбовете са статисти. Те минават пред обектива, смесени с пътниците. Хората влизат и излизат от кадър. Повечето не забелязват, че освен голямото електронно табло с информация има и по-малко, което също е активно. Единици се спират, четат и се оглеждат, търсейки обяснение за този неочакван обект, който им съобщава нещо извън контекста на мястото и тяхната цел в момента. Ръбовете искат да се заявят пред всяка публика. Техният артистичен подход в този случай е да намерят контраста между позитивната концепция на този израз и безпристрастните пътници, участници в общата игра на „време". Ръбовете имат своя гледна точка. Те са в началото на общите си изяви, споделянето на идеи и творчески проекти. Ентусиазирани са от съвпадението на позиции и гледни точки. Обединението избухва в общ творчески подем. Ура!


Чакалнята на централна железопътна гара в Пловдив
Албена Михайлова, Венета Маринова, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Игор Будников, Кольо Карамфилов, Моника Роменска, Надя Генова, Румен Жеков.