Група РЪБ / Проекти Голяма фотография Изложба 1991

Вижте повече

Текст Емил Миразчиев Голяма фотография Изложба на група ръб

„Голяма фотография“ – названието „голяма” идва не само от това, че изложбата е реализирана от група „Ръб“, но и от самото изразно средство. „Голяма“ в смисъл на формат, както и на въздействие. Наред с другите медии, които използвахме през годините, се спряхме именно на фотографията като основно изразно средство и като резултат се получи една мащабна изложба с разнообразни похвати и послания в контекста на лабораторната фотография, инсталацията, пърформънса, обекта.


Вижте видео от проекта


По онова време голямо форматната фотография беше немислима в домашни условия и в обикновените комерсиални фотостудия. Изложбата се реализира благодарение на Такор Кюрдян, който беше художник-фотограф в завода за фотографски материали ФОХАР. Той успя да ни издейства едноседмичен престой във фабриката, където ние се потопихме в магията, наречена фотография. Използвахме целия ресурс от голямо форматни ролни хартии, наличната техника за копиране и съответно огромните вани за проявяване и фиксаж, които приличаха на басейни. Процесът беше съпроводен от работа на тъмно, игра с прожектора на копирния апарат или пък с различни светлинни източници, които сами си изобретявахме, и после идваше чудото на проявяването, когато виждахме какво в крайна сметка сме работили на тъмно. Всичките тези идеи, похвати и експерименти се визуализираха върху хартията. Както е казано в нашия манифест, че ще черпим целия свят, тази изложба не бе изключение, а напротив – бе проява на най-пълното ни разбиране за приобщаване на различни форми в един общ творчески процес.

'Голяма хава'

По време на изложбата, в дъното на втория етаж на галерията направихме черна кутия, където режисьорът Катя Петрова реализира иновативен по онова време спектакъл със светлина. Това беше театрален пърформанс с бели въжета и ултравиолетово осветление, който създаде атмосфера на магичност с изключително ефектно въздействие. Естествено, като част от откриването организирахме „Голяма хава“– импровизиран бар с музика. Поставихме няколко пана, изрисувани от групата, с отвори на мястото на главите, оформяйки нещо като кът, напомнящ фото студио или атрибутите на уличните фотографи в някой панаир. Те привличаха зрителите, които се снимаха и така ставаха част от пърформанса и фотографското преживяване. На откриването група А‘Парт, с режисьор Сашо Петков, направи пърформанс с добре балансирани игрови движения между обектите в изложбата. „Голяма фотография“ бe една впечатляваща и многопластова изложба, изпълнена с множество експерименти, преживявания и креативна енергия, така характерни за група „Ръб".

Изложбена зала на Дружество на пловдивските художници, Пловдив
Албена Михайлова, Венета Маринова, Димитър Митовски, Емил Миразчиев, Игор Будников, Кольо Карамфилов, Моника Роменска, Надя Генова, Павел Алберт, Румен Жеков.

Албена Михайлова

Емил Миразчиев

Igor Budnikov

Dimitar Mitovski, Kolyo Karamfilov

Игор Будников

Карамфилов - Митовски

Надя Генова

Павел Алберт

Румен Жеков

Венета Маринова